Synchronizowanie baz danych SQL Server’a między różnymi zdalnymi lokalizacjami

Scenariusz

Aplikacja używana przez podróżujących przedstawicieli handlowych, lub innych pracowników działających w terenie, np. dostawców, pielęgniarki środowiskowe itp. jest zaprojektowana tak aby zbierać dane z różnych lokalizacji i następnie wysyłać je do centrum danych. Dodatkowo, od czasu do czasu dane z centrum danych muszą zostać wysłane do innych lokalizacji, aby zaktualizować te lokalizacje.

Na przykład kiedy pielęgniarka składa wizytę pacjentowi, to posługując się urządzeniem mobilnym wstawia do bazy danych informacje o wizycie. Na koniec dnia wszystkie utworzone rekordy są wysyłane do centralnej bazy danych. Dodatkowo, pielęgniarka synchronizuje urządzenie mobilne z centralną bazą danych w szpitalu, aby otrzymać nowe informacje o swoich pacjentach oraz o wizytach do złożenia następnego dnia.

W scenariuszu opisanym powyżej, istnieje ciągła konieczność synchronizowania danych między urządzeniem mobilnym a centralną bazą danych.

November 4, 2015