Jak szybko odszukać obiekty i dane w bazie danych SQL Server’a

Programiści i administratorzy baz danych często szukają w bazie konkretnych obiektów lub danych. Jeżeli zdarzyło ci się kiedykolwiek szukać funkcji, która zawiera określoną kolumnę tabeli lub nazwę zmiennej, lub przeszukiwać tabelę, w celu znalezienia określonych danych, to zdajesz sobie sprawę, że nie istnieje prosty sposób typu skrót klawiaturowy Ctrl+F.

Ponieważ SQL Server Management Studio albo Visual Studio nie dają takich możliwości, postanowiliśmy zebrać kilka wskazówek, które opisują jak ułatwić sobie to zadanie.

November 4, 2015

Jak zmienić nazwę kolumny bez uszkadzania definicji innych obiektów w bazach SQL Server’a

Zmiana nazwy kolumny w tabeli lub widoku nie jest czynnością wykonywaną zbyt często przez programistów baz danych. Nie oznacza to jednak, że nie da się wykonać zmiany nazwy kolumny efektywnie i bez dużego nakładu pracy, jeżeli zaistnieje taka konieczność.

Sama zmiana nazwy kolumny nie jest czynnością trudną. Aby – na przykład – zmienić kolumnę TerritoryID w tablicy Sales.SalesTerritory na nazwę TerrID można wykorzystać poniższy skrypt:

November 4, 2015