Jak monitorować bazy danych i instancje SQL Server’a

Monitorowanie instancji i baz danych dostarcza informacji niezbędnych do diagnozowania przyczyn różnorodnych błędów i problemów wydajnościowych, a także do optymalizowania SQL Server’a. Nie jest łatwo zdefiniować optymalny poziom wydajności, gdyż jest to zazwyczaj kompromis między wieloma czynnikami związanymi z oprogramowaniem, sprzętem, wymaganiami biznesowymi, polityką firmy oraz innymi czynnikami związanymi ze środowiskiem, w którym działa system bazodanowy.

November 4, 2015