Si të monitoroni apo vëzhgoni SQL Server instancat dhe databazat e juaja

Vëzhgimi i databazave dhe instancave të SQL Server ofron informacione të nevojshme për të diagnostikuar dhe rregulluar qështjet e performancës si dhe akordimit të SQL Server. Performanca optimale nuk është e lehtë që të definohet dhe të vendoset në SQL Server, pasi që zakonisht në mes ka faktorë të shumtë nga ana e softuerit dhe harduerit. Gjithashtu varet edhe nga ambienti i punës, kërkesat e biznesit dhe rregullat e kompanisë.

October 20, 2015